انواع شیر آب

انواع شیر آب شیرآلات استاندارد شیرآلات حالت خمیده شیرآلات حالت پل انواع جنس و رنگ شیرآلات ساختمانی از دیگر ویژگی های شیرآلات ساختمانی می توان به جنس و رنگ آن‌ها که می‌تواند در قیمت آنها نیز...

شیرآلات چشمی

شیرآلات چشمی:  با توجه به کمبود آب و خشکسالی موجود در کشور لازم است تا همه مردم در مصرف آب صرفه جویی به عمل آورند. نصب شیر آلات چشمی باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود. بکار بردن شیر آب اتوماتیک به...