شیرآلات چشمی

شیرآلات چشمی:  با توجه به کمبود آب و خشکسالی موجود در کشور لازم است تا همه مردم در مصرف آب صرفه جویی به عمل آورند. نصب شیر آلات چشمی باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود. بکار بردن شیر آب اتوماتیک به...